חבל הארץ הדרומי טומן בחובו מסלולי אופניים נפלאים . טיולי אופנים בדרום הם ייחודיים לארצנו ,כשישים אחוז מהמדינה.  ניתן לגמוע מרחקים בנוף המדברי. טיולי אופנים בדרום מיוחדים בכך שבדרום אזורים רבים פתוחים וטבעיים ללא תנועה כבדה ונוף נפלא ופתוח לכול עבר, הנוף המדברי בשילוב טבע,תופעות טבע, מעיינות, חי, צומח, דבר שיוצר ריגוש וחיבור למטייל/אורח.